Wyposażenie pomieszczeń, w których mają odbywać się badania naukowe odbywa się w sposób szczególnie zaplanowany. Projektowanie laboratorium to proces, podczas którego należy wziąć pod uwagę wiele czynników, z których najważniejszy to przedmiot badań, jakie będą w nim wykonywane.

Uwzględnia się przy tym zarówno wielkość pomieszczenia, jak również jego wyposażenie w meble laboratoryjne, urządzenie służące do analiz i pomiarów, a także dygestoria, czyli specjalne meble, w których w bezpieczny sposób wykonywane mogą być zarówno doświadczenia chemiczne, jak i badania mikrobiologiczne.

Oferujemy m. in.:

  • projektowanie nowych laboratoriów
  • przebudowa istniejących laboratoriów
  • dostosowanie pomieszczeń do obowiązyjących przepisów prawa
  • wyposażenie pomieszczeń badawczych
  • meble laboratoryjne
  • dygestoria
  • doradztwo techniczne w zakresie wszelkich prac modernizacyjnych

Każde laboratorium musi być wyposażone w system wentylacyjny oraz wentylatory odporne na różnego rodzaju szkodliwe substancje chemiczne, przystosowane specjalnie do tego typu pomieszczeń. Zarówno laboratorium chemiczne jak i laboratorium mikrobiologiczne musi być zaprojektowane w taki sposób, aby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo osobom, które będą w nim pracować. Podczas badań i doświadczeń może się zdarzyć niebezpieczna eksplozja bądź ryzyko zarażenia mikroorganizmami będącymi przedmiotem badań.

Meble laboratoryjne są wykonane ze specjalnych materiałów odpornych na różnego rodzaju związki chemiczne, a także muszą spełniać wymagania jakościowe. Przy dzisiejszej technologii dostępne są meble, które spełniają wszystkie standardy, zarówno pod względem użytkowym, a także ochrony środowiska, na co w ostatnim czasie kładzie się bardzo duży nacisk, a praca przy nich jest nie tylko wygodniejsza, ale również bezpieczna.